Nasze marki

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego

Coroczny wysokospecjalistyczny kongres połączony z case studies to znakomita możliwość wymiany doświadczeń. Jego uczestnikami są producenci leków i suplementów diety, dostawcy surowców, maszyn, urządzeń laboratoryjnych, opakowań oraz rozwiązań stosowanych w branży farmaceutycznej.

Jest to prestiżowe, zamknięte wydarzenie, a jego punktem kulminacyjnym jest uroczysta gala.
Kongres jest organizowany od 2008 roku, a od 2012 odbywa się razem z Kongresem Świata Przemysłu Kosmetycznego, dzięki czemu stanowi również niepowtarzalne wydarzenie integrujące obie branże.

Każdego roku kongres odbywa się we współpracy innym zakładem farmaceutycznym, który pełniąc rolę Gospodarza Honorowego udostępnia uczestnikom wybrany obszar fabryki do zwiedzania podczas wycieczki typu study tour.

Wydarzenie charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym. Naszymi prelegentami są eksperci z ogromnym doświadczeniem, reprezentujący:

  • zakłady produkcyjne,
  • instytucje branżowe,
  • organizacje farmaceutyczne,
  • uczelnie wyższe.

Patronat nad kongresami pełnią najważniejsze instytucje i organizacje branżowe.

Translate »