Nasze marki

Świat Przemysłu Farmaceutycznego

Kwartalnik Świat Przemysłu Farmaceutycznego jest wydawany od 2007 roku, a kierujemy go do producentów leków oraz dostawców produktów i usług dla branży farmaceutycznej. Jego nakład wynosi do 5000 egzemplarzy trafiających do pracowników ponad 110 zakładów produkujących leki, a także do instytucji, uczelni i firm z otoczenia branży.

Wydania drukowane są dodatkowo dystrybuowane podczas branżowych targów w kraju i za granicą, a ponadto są również dostępne w formie elektronicznej.

Stałe działy w każdym wydaniu:

 • Produkcja
 • Polski przemysł
 • Surowce
 • Mikrobiologia
 • Suplementy diety
 • Automatyka i informatyka
 • Badania i rozwój
 • Biotechnologia
 • Jakość i bezpieczeństwo
 • Opakowania
 • Logistyka
 • Prawo

 

Translate »