Nasze marki

Świat Przemysłu Kosmetycznego

Nasz kwartalnik specjalistyczny Świat Przemysłu Kosmetycznego jest skierowany do producentów kosmetyków oraz dostawców produktów i usług dla tej branży. Jest wydawany od 2009 roku i dystrybuowany w nakładzie nawet 5000 egzemplarzy drukowanych, trafiających do pracowników ponad 400 produkcyjnych zakładów kosmetycznych, a ponadto instytucji, uczelni oraz firm z otoczenia branżowego.

Maksymalny zasięg uzyskujemy dzięki dystrybucji kwartalnika również w wersji elektronicznej oraz na branżowych targach krajowych i zagranicznych.

Stałe działy w każdym wydaniu:

  • Aktualności
  • Produkcja
  • Surowce
  • Badania i rozwój
  • Jakość i bezpieczeństwo
  • Opakowania
  • Rynki
  • Prawo
Translate »